piektdiena, 2015. gada 13. marts

3.Diena:Došanas un Ņemšanas spēle

Esmu novērojusi došanas un ņemšanas spēli un tās mijiedarbības.
Tas kurš dod veselīgi agri vai vēlu sapratīs, ka dod pārāk daudz, tāpat kā tas kurš veselīgi nedod
sapratīs, ka ir iegājis patoloģiskā skopumā** un izgājis no ši veselīgā stāvokļa, tieši tāpēc mums ir apkārtējie cilvēki, kas ar savu rīcību parāda kur mēs atrodamies, ļaujot mūs noturēt līdzsvarā.
Interesanti un mazliet grūti* ir tad, kad šie cilvēki sāk uzstājīgi no tevis prasīt palīdzību, tad kad esi iegājis patoloģiskā došanā, bet savukārt, tad kad esi iegājis patoloģiskajā skopumā,  pasaule tevi sāk ignorēt, nav svarīgi, ko tu teiksi un kā teiksi, tevi tā vai savādāk neņems vērā.
Vienmēr fascinējuši šie mehānismi, kas mēģina uzturēt sava veida līdzsvaru starp cilvēkiem un situācijām, neļaujot veidot pataloģiju uzkrājumus, bet gan izjaucot tos radot nekomfortablu stāvokli tam, kurš izvēlās būt patoloģiskā galējībā.
Katrs esam bijuši šajās lomās,  jo gan patoloģiska došana, gan ņemšana pašam cilvēkam iemāca svarīgas mācības.  Ja patoloģiska došana iemāca  - fokusēties uz sevi un iemācīties pateikt nē, tad patoloģiska ņemšana iemāca - veselīgi dot, dalīties, izpaust  un ļauties visuma harmonijai.
Visums mūs izmanto kā instrumentus, bieži vien paši nonākam situācijā, ka ir cilvēks, no kura nezināmu iemeslu dēļ, gribās prasīt  vairāk, pat pieprasīt vairāk, bet ir tādi, kurus negribās ņemt vēra, pat neapzināti iznāk ignorēt, izslēgt no savas dzīves, kaut arī personīgi mēs šos cilvēkus uztveram gana neitrāli, vai pat pozitīvi, tā visums izpaužas caur mums, tā mēs palīdzam piepildīt vienoto plānu, esot kā instrumenti.
Ir dažādas kombinācijas,kas ir gan karmiski tuvākas, gan tālākās, gan personīgākas vai mazāk personīgas.
Interesanti ir tādas kombinācijas, kad  patoloģisks  Devējs ir salikts kopā ar patoloģisku Ņēmēju, tā nu viens otru motivē uz kādu līdzsvaru, bet no šis sadarbības laikam jau vislielākie kreņķi, jo patoloģisks ņēmējs uzstājīgi mēģina ņemt, patērēt ,  uzmanību, resursus,  motivējot patoloģisko Devēju dot, bet tas savukārt nespēj iedot ņēmējam, jo visums nepieļauj viņam saņemt, kas savukārt rada vientulības sajūtu patoloģiskam Devējam un viņš mēģina iedot  ko var,  ar spēku, pārvarot un cīnoties pret visumu, caur ko tiek ievirzīts vel lielākā vientulībā, skumjās un bezspēcībā.
Šādas mācības mēs izejam visi,  visi esam gan Devēji , gan Ņēmēji - grūtāk nākas, ja izvēlamies iziet  došanas un ņemšanas patoloģisko aspektu, bet arī no šī mēs iegūstam unikālu pieredzi un spēju būt līdzsvarā ar sevi un savā unikalitātē.

(* Mazliet grūti - tas ir mans veids un forma, kā "mīksti"  un neradot lielu fokusu un visuma  pārmērīgu svarīgumu pateikt, ka ir konkrēti grūti)
(** caur to es gribēju teikt, ka neskatoties uz perfektu līdzsvaru, mēs dabiski ieejam galējībās, tā apzinoties savas robežas un tās formējot )

Ilze Līkuma
33dienasManāKrāsaināDzīvē

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru